Зарим үйлчилгээний газрыг нээж, 24.00 цаг хүртэл ажиллуулна

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хэрэгжүүлж буй зарим хязгаарлалтуудыг сулруулах талаар мэргэжлийн байгууллагууд судалж байгаа аж.

Хувийн хэвшил, аж ахуй нэгжүүдэд төрөөс шалгалт нэрийдлээр ажилд нь саад учруулахгүй байх чиглэлийг УОК-ын дарга, Шадар сайд Ө.Энхтүвшин мэргэжлийн байгууллагуудад үүрэг болгосон. Тодруулбал, зарим нэг хязгаарлалтыг сулруулах талаар мэргэжлийн байгууллагууд судалж, саналаа УОК-т оруулан шийдвэрлүүлэх аж.

Аж ахуй нэгжүүдийн ажиллаж буй цагийн хуваарийг 22.00 цаг байгааг 24.00 цаг хүртэл сунгах, зарим үйлчилгээний газрыг нээх талаар холбогдох газрууд ажиллаж байгаа талаар ХМХХ-аас мэдээллээ.