Нийслэлийн Засаг дарга Хархорин худалдааны төвд ажиллалаа