Төв банк 50.5 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийн эх үүсвэрийг банкуудад олгожээ

Засгийн газар болон Монголбанкнаас өнгөрөгч тавдугаар сард нийт 50.5 тэрбум төгрөгийн 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээлийн эх үүсвэрийг банкуудад олгосон байна.

Дээрх эх үүсвэрээр 722 иргэний зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэсэн бөгөөд үүнээс 265 иргэний 15.9 тэрбум төгрөгийн зээлийн санхүүжилтийг Монголбанк өөрийн өмчлөлийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын үндсэн төлбөрөөс олгожээ.

Түүнчлэн төсөвт тусгасны дагуу Засгийн газар 457 иргэний 34.6 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг олгосон байна.