Д.Эрдэнэбат: Зах зээлийн шийдлээ тооцолгүй, ноолуурын үнийг өсгөнө гэж малчдыг хуурч байгаагаа боль