Д.Эрдэнэбат: Тендерийн лоббийг арилгах заалт энэ хуулийн төсөлд нэг ч алга