Н.Энхболд: Төрийн албанд ёс зүйн асуудал гол суурь байх ёстой