Б.Баттөмөр: IPO гаргах нь эдийн засгийн сөрөг үр дагавартай