Сургуулийн сурагчдад “Ухаалаг бугуйвч” хүргүүлж эхэллээ