Д.Эрдэнэбат: Ардчилсан тѳрийг хамгаалсан дөрвөн жил байлаа