Б.Энх-Амгалан: Хөдөө аж ахуйг дэмжих санг нээлттэй компани болгох нь зүйтэй