Б.Энхбаяр: УИХ-ын гишүүнийг чөлөөлөх эрхүйн үндсийг хэрхэн тодорхойлсон бэ?