С.Амарсайхан: Стандартын байгууллагыг орхигдуулсанаас үнэ цэнтэй мэргэжилтнүүдээ алдсан

100 ЧУХАЛ СЭДЭВ "ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨХ СТАНДАРТ" нэвтрүүлэг.