Б.Энхбаяр: Хуулийн байгууллагууд хүний эрхэд халдаж байгаа тул баривчлах эрхийг хязгаарлахын тулд хуульд өөрчлөлт оруулсан