Заг, хайлаас, сухай зэрэг модлог ургамлыг үрээр болон мөчрөөр тарьж ургуулж байна

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд туршилтын талбайдаа нутгийн унаган ургамал болох заг, хайлаас, сухай зэрэг модлог ургамлыг үрээр болон мөчрөөр тарьж ургуулж байна.