Б.Энхбаяр: Шүүгчдийн сонгон шалгаруулалтыг ямар процессоор явуулсан бэ