Б.Бат-эрдэнэ: Улсын өмч газрыг өмчлүүлэх, ашиглуулахад болгоомжтой хандах нь чухал