Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ сум, Бага Бизайн булаг болон нийт 18 булгийн эхийг хамгаалалтад аваад байна