Улсын хэмжээнд жилдээ 8-10 мянган га талбайд ойн нөхөн сэргээлт хийнэ