"Хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрд" жагсаал болж байна

Сүхбаатарын талбайд Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл намаас "Хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрд" жагсаал болж байна.