Д.Тогтохсүрэн: Хувьцаагаа зарцуулсан иргэдийн асуудлыг хэрхэх вэ?

https://www.youtube.com/watch?v=T7hHSvwDDxM