"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн урт хугацааны стратеги төлөвлөгөөг баталлаа

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн 2021-2035 онуудад хэрэгжүүлэх урт хугацааны стратеги төлөвлөгөөг баталлаа