Х.Ганхуяг: Хот тосгоны эрхзүйн байдлын хуультай холбоотой санхүүгийн ямар зохицуулалт хийх вэ?