Уурхайн үйл ажиллагааг 24 цаг тасралтгүй явуулахад багийн зохион байгуулалт чухал байдаг

урхайн үйл ажиллагааг 24 цаг тасралтгүй явуулахад багийн зохион байгуулалт чухал байдаг. Тэрхүү багийн нэг хэсэг болж компанидаа 10 гаруй ажил ажиллаж буй Салбарын бүтээн байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн П.Ганхуягийг "ETT Weekly"-д онцолжээ.