Ууттай бэлгэнд багцалсан хүнсний бүтээгдэхүүн бүрийг хадгалах хугацаа, нөхцөл, чанарыг шалгаж авахыг зөвлөж байна