Ж.Бат-Эрдэнэ: Газрыг албадан чөлөөлөхтэй холбоотой асуудлыг яагаад тусад нь оруулж ирж хэлэлцүүлсэн бэ?