Өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын цэгийн байршлууд

2021 оны дөрөвдүгээр сарын 23-нд ажиллах дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг бүрээр танилцуулж байна.

Хоёрдугаар тунд хэзээ хамрагдахыг харьяалах хороо, дүүргээс холбогдож мэдэгдэх тул иргэд тухайн хугацаанд дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой.