С.Амарсайхан: Нарийн мэргэжилтэй боловсон хүчнүүд сонгуульд өрсөлдөх боломжийг нээх хэрэгтэй